inschrijvingsvoorwaarden

The Companion

 • Deze algemene inschrijvingsvoorwaarden gelden voor ons geheel aanbod met betrekking tot opleidingen, trainingen, workshops informatiedagen en energiekuren.
 • Inschrijving vindt plaats
 • D.m.v het inschrijvingsformulier op onze website
 • of d.m.v. een e-mailbericht met volledige adresgegevens.
 • Inschrijving is persoonsgebonden en bindend.
 • Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor de gehele training, opleiding, workshop, informatiedagen, energiekuur. Enkel in de door The Companion bepaalde uitzonderlijke situaties kan daarvan schriftelijk afgeweken worden.
 • Na ontvangst van uw inschrijvingsformulier ontvangt u een bevestiging en een factuur die binnen 7 dagen en in alle gevallen volledig vóór aanvang van de training/workshop/opleiding/ informatiedagen en energiekuur door u wordt voldaan.
 • Enkel na betaling is de inschrijving volledig en is uw plaats gereserveerd.
 • Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van het inschrijvingsformulier.
 • Wanneer de inschrijvingsplaatsen volzet zijn, wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van inschrijvingsdatum.
 • Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste benaderd.
 • The Companion kan uitzonderlijk na gezamenlijk overleg met de klant en uitsluitend door een schriftelijke overeenkomst een gespreide betaling van het cursusgeld mogelijk maken, mits het totaalbedrag voldaan is vóór aanvang van de trainingen, workshops, opleidingen, informatiedagen en energiekuren.
 • De aangeboden trainingen, workshops, opleidingen en energiekuren houden slechts een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis in door the Companion. The Companion verbindt zich ertoe om naar best vermogen te handelen en de nodige inspanningen te leveren met het oog op het bereiken van het gewenste resultaat.
 • Deelnemers dragen ten alle tijden zelf verantwoordelijkheid voor hun inschrijving, fysiek en psychisch welzijn en eventuele behoefte aan aanvullende of vervolg van begeleiding of therapie.
 • Na inschrijving bent u gedurende 10 dagen gerechtigd uw inschrijving kosteloos te herroepen. Dit kan louter door schriftelijke annulering.
 • Bij annulering van uw inschrijving voor een opleiding, training, workshop, energiekuur tot twee weken voor aanvang van de training/workshop/opleiding/energiekuur, wordt 20 % van het totale factuurbedrag aan administratie-, reserverings- en voorbereidingskosten in rekening gebracht.
 • Annuleert u binnen twee weken voor aanvang van de training/workshop/opleiding/ energiekuur, dan brengen wij de helft van het totale factuurbedrag in rekening.
 • Annuleert u binnen 48 uur voor aanvang of tijdens de opleiding, training of workshop, dan bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Annulatie van een opleiding, training, workshop, informatiedag of energiekuur is steeds louter schriftelijk mogelijk. Telefonische annuleringen worden nadrukkelijk niet als geldige annuleringen aangemerkt.
 • Wanneer door dringende en onvoorziene omstandigheden de training of workshop niet door kan gaan, wordt door The Companion uiteraard het volledige door u betaalde bedrag gerestitueerd.
 • Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privé omstandigheden kan in overleg naar deelname op een andere datum voor dezelfde workshop / training / opleiding / energiekuur gezocht worden. Deelnemer krijgt voor die workshop 50% korting.
 • Door u reeds aan The Companion betaalde bedragen, waarop u door annulering onzer- of uwerzijds conform deze inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden recht hebt, worden door The Companion binnen veertien dagen na annuleringsdatum aan u gerestitueerd.
 • Bij ziekte of plotselinge verhindering van de trainer(s) of workshopleider(s) behoudt The Companion zich het recht voor andere gekwalificeerde trainer(s)/workshopleider(s) in te zetten.{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x