Je lichaam heeft elk jaar een vastenperiode nodig

Wat gebeurt er met het DNA bij vasten?

Dr. Walter Longo, een Amerikaans gerontoloog deed een paar jaar terug een bijzondere ontdekking.
Hij selecteerde muizen met kanker en verdeelde ze in twee groepen. De ene groep kreeg gewoon te eten, de andere groep kreeg enkel water. Na twee dagen injecteerde hij een driemaal dodelijke dosis chemo in bij beide groepen muizen. Wat gebeurde er? Al de muizen van de groep die normale voeding toegediend kregen waren gestorven door de dodelijke dosis chemo. Van de groep die gevast had echter waren alle muizen in leven en bleken ze zelfs kerngezond te zijn, zonder enig orgaanletsel.
Dit onderzoek werd in verschillende labo's herhaald met elke keer dezelfde bevindingen.De onderzoekers vonden dat de DNA expressie na twee dagen vasten totaal tegenovergesteld was aan die van de muizen die normaal aten.  Zij ontdekten dat de cellen van de muizen na twee dagen vasten in een soort herstel modus kwamen waarbij de celwand letterlijk sloot en er een proces op gang kwam van bescherming.

Wat gebeurt er in de cellen bij vasten?

Marino et all. beschreven in 2014 wat er zich in de cellen afspeelt bij vasten. Daarvoor moeten we de rol van Acetyl-CoA bekijken. Op het kruispunt van de stofwisseling tussen vetten, eiwitten en koolhydraten speelt dit Acetyl-CoA een belangrijke rol. Hier komt duidelijk naar voor waar en hoe het vasten ingrijpt op het intracellulair milieu. Als iemand vast dan daalt het gehalte aan Acetyl-CoA in het cytoplasma. Daardoor komt de autophagie en de "reiniging" in de cel van afvalstoffen op gang. Omgekeerd, als men niet vast, zijn de cellen niet in staat om toxines te elimineren. Daardoor ontstaat een toestand van chronische inflammatie met alle gevolgen van dien. 

Wat gebeurt er met de enterocyten (darmepitheelcellen) bij vasten?

Bij vasten is er in het lichaam een verhoogde toename van actief transport van afvalstoffen door de enterocyten.  Door het minder aanbieden van voedsel begint er letterlijk een eliminatie in de cellen. Het lichaam voert die opgestapelde toxische stoffen via het méér dan 600 m² slijmvliesoppervlak letterlijk naar buiten, enerzijds via de darm, de nieren en de longen.


Je stamcellen worden geactiveerd bij vasten: EEN ECHTE VERJONGINGSKUUR!

Gedurende elke vasten gaat het aantal witte bloedcellen dalen waardoor er een activatie plaatsvindt van de stamcellen en nieuwe immuuncellen aangemaakt worden. Verlengd vasten (méér dan 5 dagen) doet het PKA enzyme afnemen wat een prikkel is voor de stamcellen om actief te worden en je ganse systeem opnieuw op te bouwen. Op die manier ontdoet je lichaam zich van alles wat oud en versleten is. Op die manier wordt je ganse lichaam als het ware vernieuwd en hersteld!

Elke religie had weet van de noodzaak voor het lichaam om te reinigen.

Het lichaam beïnvloedt de geest ontegensprekelijk.  Door het aanhoudende eten en het uitblijven van regelmatige vastenperiodes zien we na enkele generaties de ouderdomsziektes steeds vroeger optreden. Jong dementie, jong Parkinson, jong ouderdomsdiabetes, jonge kankerpatiënten al deze probleemziektes komen steeds vroeger voor.  Wij worden allemaal ouder maar het aantal jaren dat we chronisch ziek zijn nemen altijd maar toe.  Wil je gezond oud worden dan moet je iets zelf ondernemen. 

Het enige dat je echt helpt om gezond oud te worden is elk jaar vasten!

Afvalstoffen zijn de grote oorzaak van alle moderne welvaartsziektes. Je kan het niet bedenken of vasten kan je beter maken. Er is een vrouw die een macula degeneratie heeft van haar ogen op jonge leeftijd. Zij dreigde blind te worden. Na twee vasten kuren is het ziekteproces gestopt, ja zelf omgekeerd.  De oogspecialist kan het maar niet begrijpen hoe dat mogelijk is. VASTEN doet dit!

Iemand anders was al 8 jaar doodmoe en burnout. Na een korte vasten keerde haar leven helemaal om. Ze had zeer snel terug energie en had de moed om van werk te veranderen. Een jaar later bruist ze van energie en heeft ze een boeiende nieuwe job.

De productie van ketonlichamen tijdens het vasten is de beste preventie voor alle hersenouderdomsziektes. Parkinson Alzheimer en dementie zijn het gevolg van opgestapelde toxines in de hersenen.  Enkel door vasten en bewegen kan je die ziektes vermijden.

Vasten is het enige wat de hersencellen doet terug groeien!

Begin er niet te laat aan want eens je cellen aangetast zijn is het te laat. Wil je gezond oud worden dan moet je er jong aan beginnen. Elk jaar een periode van schaarste is optimaal voor je lichaam. Het is wel belangrijk dat je je lichaam op de juiste manier ondersteunt bij dit reinigingsproces!

Ik ben al meer dan 35 jaar met dit proces bezig en heb door de vele jaren het vasten op punt gezet, zodat het kort, aangenaam en efficiënt kan doorgevoerd worden.  Een minimum aan inspanning met een maximum resultaat. Dat is mijn doel en visie.
Ignace Van Eeckhout, zaakvoerder en oprichter The Companion.
Wil je zelf het heilzame effect van vasten ontdekken? 
Je lichaam heeft elk jaar een vastenperiode nodig

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x